wegwijs in verkeer 
Het Verkeershuis
 


ALLES OVER HET CBR THEORIE EXAMENIn (Corona jaar) 2021 slaagde 38% voor het auto theorie examen. Ben je gezakt dan is er dus niets om je voor te schamen, je bent (helaas) in goed gezelschap. Het laat wel zien dat het slagen voor je theorie niet zonder inspanning gaat. Wie het - noodzakelijke - examen onderschat komt bedrogen uit. Een goede theoriecursus volgen verhoogd de kans op slagen. 
Theorie-examen auto doen
Voordat je praktijkexamen mag doen, doe je theorie-examen bij het CBR. Dit mag vanaf 16 jaar. Op je theorie-examen laat je zien dat je gevaar herkent, de verkeersregels weet en verkeersinzicht hebt. Aanvragen van je theorie examen doe je zelf via het CBR en kost €37,-
Hoe ziet je examen dag bij het CBR eruit?
Hoe lang is het positieve resultaat van mijn theorie-examen geldig?
Het theoriecertificaat voor de categorie auto is 1 jaar en 6 maanden geldig. De geldigheid start op de dag waarop je bent geslaagd voor je theorie-examen.
Bijvoorbeeld: Je bent geslaagd op 9 januari 2021. Dan is je resultaat geldig tot en met 8 juli 2022. Lukt het je niet om binnen die tijd je praktijkexamen te halen? Dan moet je opnieuw theorie-examen doen. 


Hoe ziet dat theorie examen eruit en wat is er zo lastig aan?
Het theorie examen bestaat uit 3 onder delen:  1. gevaarherkenning  25 vragen               max 12 fout
  2. verkeersregels        12 kennisvragen    max 2 fout
  3. verkeersinzicht       28 inzichtvragen    max 3 fout


 Je hebt in totaal 30 minuten de tijd, na afloop krijg je meteen de uitslag. Je moet voor alle 3 onderdelen een voldoende halen.Welk type vragen kan ik verwachten? 

Het CBR maakt gebruik van

  • sleepvragen
  • single-sleepvragen
  • invulvragen
  • ja / nee vragen
  • meerkeuzevragen
  • hotspotvragen
Tijdens onze cursus raak je vertrouwd met al deze typen vragen, zo ben je optimaal voorbereid op het echte  examen en weet je wat je kan verwachten.


Gevaarherkenning
Gevaarherkenning is het tijdig opmerken, herkennen en voorspellen van mogelijk gevaarlijke situaties en het juist handelen om het gevaar af te wenden. Hoewel dit een lastig onderdeel is, moet je van de 25 vragen er minimaal 13 goed beantwoorden. Je mag dus best een aantal vragen fout hebben voor je zakt op dit onderdeel. Bovendien kan je met oefenen en wat handige ‘weetjes’ hier best doorheen komen.
Bij dit onderdeel krijg je altijd een foto en ook altijd 3 vaste keuzes, remmen / gas loslaten / niets doen. Helaas heb je bij elke vraag slechts 8 seconden tijd om je keuze te maken. Het beoordelen van de situatie is bovendien lastiger naarmate je niet of weinig achter het stuur hebt gezeten. Gevaarherkenning kun je eigenlijk niet leren, wat je wél kunt doen is oefenen. Wij zorgen daarbij voor een paar tips en wat ‘weetjes’, dan komt het wel goed. Oefenen zal je ook helpen gewend te raken aan de snelheid van het echte examen.

Verkeersregels (kennis)
Dit onderdeel gaat over het herkennen en benoemen van feiten en regels. Je krijgt 12 vragen, daarvan moet je er minimaal 10 goed beantwoorden, de foutmarge is dus klein. Ook kennis van verkeersborden komt hier terug. Zonder goede voorbereiding zijn 2 foutjes zo gemaakt.

Verkeersinzicht (kennis+)
Dit onderdeel gaat over toepassen van regels, herkennen van risico's  en de juiste beslissingen nemen. Van de 28 inzichtvragen mag je er maar 3 fout beantwoorden om te slagen!


Kennis en inzicht zijn dus de onderdelen waar veel kandidaten onvoldoende op scoren.  

IMG_0245
IMG-0413
IMG_0224

Bij het theorie examen van het CBR krijg je in totaal 65 vragen. Heb je van alle categorieën voldoende vragen goed, behalve bij de inzichtvragen? Dan ben je niet geslaagd voor je examen. De inzichtvragen zijn heel divers.
Ze gaan over het gebruik van de weg, voorrang en voor laten gaan, bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres. Ook komen veilig rijden met een voertuig, reageren in noodsituaties, verkeerstekens en aanwijzingen aan bod. Ten slotte word je getoetst op verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden. 

Goed lezen en voldoende focus, ook bij makkelijke vragen, zijn van groot belang. En vergeet niet dat je op het echte examen nooit dezelfde vragen krijgt uit je oefenexamens. Tijdens de cursus zullen we uiteraard ingaan op hoe je je optimaal voorbereid. Zo ga je uiteindelijk met vertrouwen het examen tegemoet.
 
 
E-mailen
Bellen
Info