wegwijs in verkeer 
Het Verkeershuis
 

EEN MODULAIRE RIJOPLEIDING;  WAT IS DAT? 

Met onze modulaire opleiding wordt je stapsgewijs opgeleid voor deelname aan het verkeer. Deze lesmethode biedt de leerling een duidelijke structuur waarbij het rijden in kleine overzichtelijke stappen wordt uitgelegd. Aan te leren vaardigheden worden duidelijk uitgelegd in scripts. Hier lees je wat de scripts en de modules inhouden.voordelen van de modulaire methode


  • hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • stap-voor-stap aanpak
  • betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • inzicht in de vorderingen met de digitale leerling kaart 

De 4 modules 


  • de auto bedienen en beheersen (o.a. sturen, remmen, koppelen en schakelen)
  • beheersing van eenvoudige manoeuvres en verkeerssituaties (o.a. kruispunten, parkeren en keren )
  • moeilijke manoeuvres en situaties (o.a. inhalen, invoegen en uitvoegen)
  • veilig en (o.a. milieu) verantwoord rijden Tussentijdse toets
Na ongeveer driekwart van je opleiding kan je een tussentijdse toets afleggen, afgenomen door het CBR. Zo maak je kennis met de gang van zaken bij het CBR en wen je alvast aan een examensituatie. De examinator geeft je waar nodig tips ter verbetering. Tijdens deze tussentijdse toets kun je een vrijstelling behalen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. Deze toets kun je zien als een proefexamen. In de lessen die volgen werken we aan de aandachtspunten. Daarna volgt het CBR praktijkexamen. Zoals bij elke opleiding verschilt het per leerling hoelang de modulaire rijopleiding duurt. Je doet praktijkexamen wanneer jij er klaar voor bent.


Scipts

Autorijden leer je in verschillende losse stappen, beschreven in zogenaamde scripts. Een script behandelt bijvoorbeeld wegrijden, afslaan of ingehaald worden. Zo’n script beschrijft de onderdelen van de handeling, zo doorloop je netjes alle stappen. Soms kan je de rijles thuis al voorbereiden, dat levert je tijdwinst op tijdens de werkelijk rijlessen en hierdoor kom je meer aan echt rijden toe. In onze verkeersapp zit je eigen digitale vorderingenkaart. Zo kun je zelf zien hoe je ervoor staat en waar je nog aan moet werken. De modules in het kort


Aan het einde van module 1 kan je comfortabel rijden. Je bedient de auto vloeiend, beheerst het sturen, gas geven, het overschakelen en op de juiste manier remmen. Je kiest de juiste snelheid en de juiste versnelling als je een situatie binnen rijdt. Voertuigbediening en -beheersing staan centraal.


Aan het einde van module 2 kan je comfortabel rijden, los je eenvoudige verkeerssituaties op en kan je alle bijzondere verrichtingen. Je kent de kenmerken van erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom en toont daarbij het juiste gedrag. Het uitgangspunt is comfortabel rijgedrag, rijden met de juiste veilige snelheid en het voortdurend creëren van voldoende vrije ruimte rondom de auto.
Je hebt voldoende aandacht voor de verkeerssituaties en reageert zelfstandig, besluitvaardig en adequaat. Je leert ook om zelfstandig ‘foutjes’ zonder hulp te herstellen en kritisch naar je eigen prestatie te kijken. Naast voertuigbeheersing gaat het nu ook om voorspellen, evalueren en beslissen!


Aan het einde van module 3 beheers je alle verkeersopgaven en manoeuvres. Ken je de kenmerken van alle gebieden, vertoon je comfortabel rijgedrag bij het oplossen van verkeersopgaven en handel je besluitvaardig en adequaat bij manoeuvres.  Je rijdt zo veel mogelijk de maximaal toegestane snelheid, dit dwingt je aangepast, besluitvaardig en milieuvriendelijk rijgedrag te tonen. Er wordt veel mentale capaciteit gevraagd. Je kan de cruise control gebruiken waar mogelijk en maakt handige en veilige keuzes om te parkeren, om te keren en te stoppen.  Je weet dat comfortabel rijgedrag de basis is voor defensief en besluitvaardig handelen. Je leert zelfstandig en veilig alle verkeersopgaven oplossen. 


Aan het einde van module 4 ben je een beginnend volgroeid bestuurder. Dit betekent dat je iedere situatie kan oplossen. Omdat je relatief nog weinig kilometerervaring hebt leer je nog steeds en leer je zelf hoe je een bepaalde situatie nog gemakkelijker, besluitvaardiger en veiliger of socialer kan oplossen.
Je vertoont voortdurend comfortabel rijgedrag in combinatie met doorstroming, veiligheid, sociaal- en milieuvriendelijk gedrag. 
 
E-mailen
Bellen
Info