wegwijs in verkeer 
Het Verkeershuis
 

VAN SENIOR TOT EXPAT

Educatie & coaching voor rijbewijsbezitters

Het Verkeershuis biedt ook diensten aan voor bezitters van het rijbewijs. Nieuwe verkeersregels én verkeersdeelnemers, moderne hulpsystemen in de auto, meer drukte en minder tolerantie in het verkeer. We helpen o.a. senioren om langer op een veilige en prettige manier mobiel in het verkeer te blijven. Daarnaast helpen we buitenlandse kennismigranten (expats) in theorie en ook praktijk om meer vertrouwd te raken met het typisch Nederlandse verkeer. Met alle (on)geschreven regels, uitzonderingen, (on)hebbelijkheden en Hollandse verkeersgewoontes. Dit zijn altijd op-maat oplossingen die passen bij de behoefte van de senior, expat en zijn of haar werkgever. Ook anderstalige coaching is mogelijk.waarom coaching via Het Verkeershuis?


  • Speciaal voor kennismigranten die een rijbewijs bezitten en hun werkgevers
  • Meer kennis van typisch Nederlandse regelgeving
  • Vertrouwd raken met het dagelijkse Nederlandse verkeer
  • Coaching trajecten op maat, van individuele coaching tot klassikale bijscholing
  • Begeleiding in theorie maar ook praktijklessen mogelijk (ook in eigen auto)
  • Coaching intern op locatie mogelijk
  • Verzorgingsgebied regio Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda
  • Coaching in o.a. Engelse en Duitse taal mogelijk
  • WRM gecertificeerde verkeerscoach met langdurige ervaring in (internationaal) bedrijfslevenWat doet Het Verkeershuis voor senioren met een rijbewijs?

Senioren zijn vaak ervaren én bekwame bestuurders. Ze zijn zich ervan bewust dat het drukke en gehaaste verkeersbeeld steeds vaker een uitdaging wordt. Net zoals modernere auto’s met hun hulpsystemen. Nieuwe regels, nieuwe verkeersdeelnemers als speed pedelecs, (pakjes- en maaltijd)bezorgfietsen en brommobielen vragen frisse inzichten, vertrouwen in het verkeer en kennis.

 

  ```"de seniore verkeersdeelnemer én  Coolblue bezorger moeten met ‘een glimlach’ door het verkeer "   

 

Een ‘opfristraining’ op maat leert u zelfstandig en veilig deel te (blijven) nemen aan het verkeer. Zodat u (weer) met (méér) zelfvertrouwen achter het stuur zit. We frissen waar nodig de kijk- en rijtechnieken op, we letten op de reactiesnelheid en beoordelen de actuele (relevante!) verkeerskennis.
In een persoonlijk gesprek bekijken we wensen en mogelijkheden. In een rit op de openbare weg kijken we bijv. ook  naar tips om veiliger én zuiniger te rijden. Met de juiste inzichten redt u uzelf prima in het moderne verkeer en verbetert u het vermogen om mobiel te blijven op een manier die goed past bij uw rijstijl.


veiligheidssystemen worden opvallend vaak uitgeschakeld

Goed uitgeruste moderne auto's zitten tegenwoordig vol systemen die behalve de nodige bliepjes, riedeltjes en geluidssignalen ook voor extra veiligheid en gebruiksgemak zorgen. Wat blijkt? Die systemen worden opvallend vaak niet gebruikt en dat kan niet de bedoeling zijn. Ook die zaken worden desgewenst behandeld. Misschien zorgt een meer uitgebreide en duidelijke uitleg over een hulpsysteem er uiteindelijk voor dat u er toch een positief gevoel aan overhoudt.
Opfrislessen kunnen plaatsvinden in onze lesauto of in de eigen auto.

MEER OVER SENIOREN & VERKEER


 Het Verkeershuis en kennismigranten 

Om misverstanden te voorkomen. Nergens blijkt dat expats - buitenlandse kennismigranten die voor hun werk in Nederland zijn komen wonen - onveiliger rijden. De meeste kennismigranten mogen met hun rijbewijs in Nederland autorijden. Wel bestaat het vooroordeel dat expats soms uit landen komen waar de regels met betrekking tot het halen van een rijbewijs niet zo nauw worden genomen.

 

Afhankelijk van de duur van een tijdelijk verblijf wordt normaal in Nederland elk rijbewijs geaccepteerd. Wanneer iemand van buiten de EU zich duurzaam in Nederland vestigt en hier ‘woonachtig’ wordt, dan is een overgang naar het Nederlandse rijbewijs stelsel vereist. Dan dient men het theorie- en praktijkexamen bij het CBR af te leggen om het Nederlandse rijbewijs te verkrijgen.

 

Een andere manier om het Nederlandse rijbewijs te verkrijgen kan door het omwisselen van het rijbewijs uit het land van herkomst. Kennismigranten kunnen meestal gebruik maken van dit omwisselrecht. Het aantal omwisselingen op grond van dit recht bedraagt ongeveer 7.000 per jaar. 

MEER OVER EXPATS & HET NEDERLANDSE VERKEER
 Welke diensten biedt Het Verkeershuis voor bedrijven en hun expat medewerkers?


 

Begeleiding van buitenlandse kennismigranten in het Nederlandse verkeer is uiteraard maatwerk. We verzorgen individuele coaching voor praktijk en theorie. Waar we jongvolwassenen opleiden op basis van de eisen die het CBR stelt ligt de klemtoon hier duidelijk op de toepassing en kennis van het dagelijkse Nederlandse verkeer. Met al zijn regels, uitzonderingen en (on)hebbelijkheden. Maar vooral met alle gebruiken en gewoontes van de overige weggebruikers die je elke dag tegenkomt.

Onze mogelijkheden zijn divers; van een individuele praktijkbegeleiding tot individuele en klassikale theorielessen op bedrijfslocatie. Van een los lesuur met praktijkbegeleiding in de regio tot een dagdeel over het Nederlandse verkeer en haar regels. Wij begeleiden desgewenst volledig in de Engelse of Duitse taal.
Indien het theorie- en praktijkexamen bij het CBR moet worden afgelegd om het Nederlandse rijbewijs te verkrijgen zal uiteraard een ander traject wenselijk zijn.

 


Het Verkeershuis gaat deze dienstverlening vanaf najaar 2022 opstarten. Wij nodigen zowel kennismigranten als werkgevers uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

CONTINUE IN ENGLISH 
 
E-mailen
Bellen
Info